O FIRMĚ M-technologies

Společnost M-technologies s.r.o. se zabývá výrobou tvrdokovových nástrojů a jejich následným servisem ostření a nabídkou plnohodnotých služeb formou TOOL MANAGEMENTU pod značkou MTTM (M-technologies TOOL MANAGEMENT)


Budujeme zajímavý, silný a flexibilní marketingový systém dle potřeb zákazníka. Vše činíme s jediným cílem, být maximálně efektivní a tyto výhody přinést vám ve formě zajímavých nabídek našich služeb. Zaměřujeme se a řešíme každodenní běžné, specifické i neočekávané potřeby individuálně.


Zákazníkům nabízíme kvalitní nástroje vlastní či zakázkové výroby, případně vyrobené v kooperacích.

Spolupracujeme pouze s renomovanými dodavateli polotovarů a povlaků.

Výrobu zajišťujeme na vlastních 5-ti osých CNC bruskách, na kterých pracuje tým kvalifikovaných brusičů, s dnes již více jak 13 -ti letými zkušenostmi.

 

V rovinně výrobních služeb nabízíme širokou škálu doplňkových služeb pro maximální spokojenost našich zákazníků:

 • provozujeme jeden ze strojů přímo u našeho velkého zákazníka, kde velmi flexibilně plníme potřeby náročné a přesné výroby

 • nabízíme dodávky nových nástrojů

 • nabízíme držení zásob nestandardních nástrojů pro rychlé dodávky

 

Pod značkou MTTM nabízíme:

 • dodávky a provozování automatických výdejen

 • detailní sledování nářadí a nástrojů

 • správu konsignačních skladů i jiných dodavatelů zákazníka

 • precizní vyhodnocování nashromážděných dat z výrob

 • bezkonkurenční formu tool managementu řešící všechny pohledy na problematiku hospodaření s nářadím a nástroji

 • vše v rámci trendu digitalizace Industry 4.0, chcete-li Průmysl 4.0

 

Spektrum našich zákazníků je téměř ze všech segmentů strojírenství:

 • automotive

 • letecký průmysl

 • hydraulika

 • energetika

 • sklářský průmysl

 • nástrojárny

 • běžné obrábění

 

Rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti M-technologies s.r.o.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti M-technologies s.r.o.“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016026, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.


Předmětem projektu je pořízení technologií umožňujících výzkum a vývoj v oblasti tvrdokovového nářadí a nástrojů.


Cílem projektu je rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti M-technologies s.r.o., které umožní posílení, zpřesnění a zkvalitnění výzkumných a vývojových aktivit. Realizací projektu dojde ke zvýšení počtu inovovaných produktů uváděných na trh a posílení konkurenceschopnosti společnosti na evropské úrovni, což pozitivně ovlivní její pozici na trhu.


eunie_regrozvoj.jpg


Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.


Rozpis nabízených technologií pro účely VaV:

 • CNC bruska_HELITRONIC RAPTOR

 • CNC měřicí stroj_HELICHECK ADVANCED
 • Orovnávací zařízení_CLEVELAND GAPU-3


Bližší informace:

 • Telefon: +420 777 87 09 24

 • Email: info@mtechl.cz